۱۳۹۷ فروردین ۳۱, جمعه

شعار مردم در نماز جمعه کازرون سران نظام را به لرزه انداخت