۱۳۹۸ فروردین ۳۰, جمعه

انتشار آموزش کتک زدن همسر توسط یک ملای قطریفاکس نیوز در گزارشی به یک ویدئوی جنجالی یک ملای مذهبی قطری اشاره کرده که در آن روش های «تنبیه» زنان توسط شوهرانشان را آموزش می دهد.

۱۳۹۸ فروردین ۱۳, سه‌شنبه

۱۳۹۸ فروردین ۱۱, یکشنبه

سیل امامزاده را هم کند و با خود بردامروز ۱۱ فروردین ۹۸ سیل با قدرت و وسعت بیشتری در شهرهای ایران لحظات هولناک و عجیبی آفرید.
این حضور به قدری شدید بود که یک امامزاده  را که قرار بود مردم را حفظ کند را هم کند و با خود همراه کرد.
لحظات هولناک سیل با حضور ناگهانی در خوزستان! مردم نمیدانند از کدام طرف فرار کنند.