۱۳۹۶ مرداد ۳۱, سه‌شنبه

آخوند : .رضا شاه، لعنت الله عليه جلوى تعدد ازدواج را گرفت