۱۳۹۸ بهمن ۷, دوشنبه

نوه خمینی میخواهم از ایران بروم چون ایران هیچ جاذبه ای برام نداره ک بمونم !! برید که بر نگرد